Strona główna > Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

 


Plan zamówień publicznych w 2020 r.  


 

Informacja - 20 grudnia 2019 r.

Informacja o roztrzygnięciu przetargu.

 

Informacja o roztrzygnięciu przetargu - plik formatu pdf

 


 

 


Informacja - 4 grudnia 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert:

 

Informacja z otwarcia ofert - plik formatu pdf

 


Informacja - 26 listopada 2019 r.

W odpowiedzi na pytania wykonawców, zamawiający zamieszcza:

 

1. Odpowiedzi na pytania - plik formatu pdf


 

Informacja - 22 listopada 2019 r.

W odpowiedzi na pytania wykonawców, zamawiający zamieszcza:

 

1. Odpowiedzi na pytania - plik formatu pdf

 


 

Informacja - 20 listopada 2019 r.

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik formatu pdf

 

W odpowiedzi na pytania wykonawców, zamawiający zamieszcza:

1. Odpowiedzi na pytania - plik formatu pdf

2. br sanitarna - went_klima_prokuratura_przedmiar_rewizja - plik typu ath

3. Sanitarne PRZEDMIAR - plik typu ath

 


 

Informacja - 15 listopada 2019 r.

 

W odpowiedzi na pytania wykonawców, zamawiający zamieszcza:

 

1. Inwentaryzacja budowlana - plik formatu 7zip

2. Projekt budowlany - plik formatu 7zip

3. Dezyzja na usunięcie drzewa - plik formatu pdf

4. Zdjęcia dachu budynku przy ul. Lipowej 81 w Łodzi - plik formatu zip

 


Informacja -  13 listopada 2019 r.

 


Wyjaśnienia SIWS  -  8 listopada 2019 r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień publicznych Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 81 w Łodzi dla Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz Łódzkiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej" - 04.11.2019

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - plik typu pdf

3. Specyfifkacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik typu pdf

4. Załącznik nr 1 - 5 do SIWZ - plik typu docx

5. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy - plik typu pdf

5.1. Załącznik nr 3 do Umowy - Elementy dokumentacji powykonawczej - plik typu pdf

5.2. Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór karty gwarancyjnej - plik typu pdf

5.3. Załącznik nr 5 do umowy - wzór wniosku materiałowego - plik typu pdf

6. Projekt wykonawczy - plik typu 7z

7. Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót - plik typu 7z

8. Przedmiar - plik typu 7z

8.1. Przedmiar - edytowalne - plik typu 7z

 

 


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  - 12 kwietnia 2019 r.

 


Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu  - 03 kwietnia 2019 r. 


 Prokuratura Regionalna w Łodzi ogłasza przetarg na usługę weryfikacji (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego:

„Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej
i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na roboty
budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.
„Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby
dwóch wydziałów Prokuratury Regionalnej w Łodzi"

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

 

SIWZ - pdf

Załączniki nr 1 - 5 do SIWZ - docx

Załączniki nr 6 do SIWZ - pdf

Program funkcjonalno-użytkowy "Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń biurowych przy ul. Lipowej 81 w Łodzi"  - pdf

 


Plan zamówień publicznych w 2019 r. 

 


 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - 11 grudnia 2018 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówiania na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów  Prokuratury  Regionalnej w Łodzi”


Informacja - 28 listopada 2018 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówiania na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów  Prokuratury  Regionalnej w Łodzi”


Pismo w sprawie zmianie SIWS - 26 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 26 listopada 2018 r.

Specyfikaja Istotnych Warunków Zamówienia - Modyfikacja - 26 listopada 2018 r.

 


Wyjaśnienia SIWS  -  23 listopada 2018 r.

Dot.: „Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej
i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na roboty
budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.
„Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby
dwóch wydziałów Prokuratury Regionalnej w Łodzi"

 


Tytuł postępowania : „Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów  Prokuratury  Regionalnej w Łodzi”

 Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. Ogłoszenie o zamówieniu  UZP
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15_11
4. Załączniki nr 1 - 5 do SIWZ
5. Wzór umowy
6. Lipowa 81 PFU
7. Piwnica
8. Parter_Lipowa- Prokuratura koncepcja
9. 1 Piętro_Lipowa- Prokuratura koncepcja
10. 2 Piętro Lipowa - Prokuratura koncepcja
11. 3 Piętro_Lipowa- Prokuratura- koncepcja
12. 4 Piętro_Lipowa- Prokuratura koncpecja

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu na świadczenie funkcji Inwestora Zastępczego.

Łódź, dnia 21 września 2018 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 12 września 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczoneg na świadczenie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów Prokuratury Regionalnej w Łodzi"- realizowanego w dwóch podzadaniach (etapach): etap I - prace projektowe,etap II - roboty budowlane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ w postępowaniu przetargowym nr RP VI WBA 261.3.2018 na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów Prokuratury Regionalnej w Łodzi” – realizowanego w podzadaniach (etapach):
-    etap I   - prace projektowe
-    etap II - roboty budowlane.

Plik z odpowiedziami na pytania wykonanwców
Łódź, dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na zgłaszany przez Wykonawców brak możliwości odczytania i pobrania, Zamawiający powtórnie zamieszcza załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” do przetargu  nr RP VI WBA 261.3.2018 na pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów Prokuratury Regionalnej w Łodzi”  – realizowanego w dwóch  podzadaniach (etapach) : etap I – prace projektowe, etap II – roboty budowlane.

 

Załącznik nr 1 do SIWZ opis  przedmiotu zamówienia.pdf

Łódź, dnia 30 sierpnia 2018 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów Prokuratury Regionalnej w Łodzi".

 

SIWZ inwestor.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ opis  przedmiotu zamówienia.pdf
Załacznik nr 2 formularz ofertowy INWESTOR.docx
Załącznik nr 3 informacja dotyczacą grupy kapitałowej INWESTOR.docx
Załącznik nr 4  oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia INWESTOR.docx
Załącznik nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu INWESTOR.docx
Załacznik nr 6 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat INWESTOR.docx
Załącznik nr 7 wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi INWESTOR.docx
Załącznik nr 8 projekt umowy.pdf
Załącznik nr 9 dot. zasobów.docx
Załącznik nr 10 - oświadczenie RODO dla Wykonawcy.docx
Załacznik nr 11 - klauzula informacyjna Pzp.docx


Łódź, dnia 5 lipca 2018 roku

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi

 

Treść informacji - tutaj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej  stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z żaluzjami w zabytkowym budynku Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151. 

 - Ogłoszenie BZP

 - SIWZ

Załączniki: 

Załacznik nr 1 formularz ofertowy INWESTOR.docx
Załącznik nr 2 informacja dotyczącą grupy kapitałowej INWESTOR.docx
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia INWESTOR.docx
Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu INWESTOR.docx
Załacznik nr 5 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat INWESTOR.docx
Załącznik nr 6 wykaz osób i kwalifikacji.docx
Załacznik nr 7 umowa.pdf
Załącznik nr 8 dot. podwykonawcy.docx
Załącznik nr 9 dot. zasobów.docx
Załącznik nr 10 - oświadczenie RODO dla Wykonawcy.docx
Załącznik nr 11 klauzula informacyjna dla Wykonacy.docx
Dokumentacja konserwatorska (zał. nr 2 )
Przedmiar robót (zał nr 3).pdf


Informacja z otwarcia ofert 15 06 2018 r

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 750 000 euro prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.) na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi,

Załączniki:
 

 1. SIWZ 

 2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

 3. Załącznik nr 2 formularz cenowy 

 4. Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 5. Załącznik nr 4 informacja dotycząca grupy kapitałowej 

 6. Załącznik nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

 7. Załącznik nr 6 oświadczenie RODO dla wykonawcy

 8. Załacznik nr 7 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat 

 9. Załącznik nr 8 wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi 

 10. Załącznik nr 9 umowa wzór

 11. Załącznik nr 10 umowa RODO

 12. Załącznik nr 11 dot. zasobów

 13. Załącznik nr 12 klauzula informacyjna dla wykonawcy

 


Ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT 407 1.6 HDI.


Załącznik 1

Załącznik 2

Ekspertyza.


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT 407 1.6 HDI.


Załącznik 1

Załącznik 2

Ekspertyza.

 


Plan zamówień publicznych w 2018 r. 


Łódź, dnia 21 lipca 2017 roku

RP VI WBA 261.1.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia
na świadczenie usługi ochrony fizycznej  osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi

          
          Prokuratura Regionalna w Łodzi działając zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.) zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi część I i część II, prowadzonego w trybie przetargu na usługi społeczne jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Agencji Ochrony WARTA Sp. z o.o., 98 – 200  Warta, ul. Sieradzka 6  zarówno w części I jak i w części II .
          Z w/w firmą Zamawiający zawarł umowę  w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi .

Prokurator Regionalny

Jarosław Szubert

 

Łódź, dnia 28 czerwca 2017 roku

INFORMACJA

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.06.2017 roku z przetargu na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi

 

 

Łódź, dnia 22 czerwca 2017r.

 

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi  - format pdf

 

Łódź, dnia 22 czerwca 2017 r.

 


RP VI WBA 261.1.2017

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców poniżej przedstawiam wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi, prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne.

W rozdziale VI „Przedmiot zamówienia” w pkt 2 „Szczegółowy opis zamówienia” winno być:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy własnych pracowników lub osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych, sprawował stałą ochronę fizyczną określoną w pkt 1 we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę:
2.1. w pomieszczeniach najmowanych w budynku przy al. Kościuszki 101 w Łodzi:
- w dni robocze w godzinach 7:00 – 17:00 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
- w dni robocze w godzinach 17:00 – 7:00 oraz dni wolne od pracy i święta - 7:00 – 7:00 (tj. 24 godziny) przez jednego pracownika ochrony fizycznej nieposiadającego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
2.2. w budynku i na terenie nieruchomości przy ul. Lipowej 81 w Łodzi:
- w dni robocze, dni wolne od pracy i święta przez jednego pracownika ochrony fizycznej nieposiadającego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Załącznik nr 8 „Umowa wzór” w § 1 winno być:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy al. Kościuszki 101 i ul. Lipowej 81 w Łodzi.
2. Wykonawca zapewnia całodobową ochronę obiektu przy al. Kościuszki 101:
a) w dni robocze w godzinach 7:00 – 17:00 przez jednego pracownika posiadającego
aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
b) w dni robocze w godzinach 17:00 – 7:00 oraz dni wolne od pracy i święta przez jednego pracownika nie posiadającego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Małgorzata Bukowska

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

RP VI WBA 261.1.2017

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej 750 000 euro
na świadczenie usługi ochrony fizycznej  osób i mienia
w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi,
prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne
na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zm.)

 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej  osób i mienia w obiektach Prokuratury Regionalnej w Łodzi świadczona w okresie 12 miesięcy.

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym lub przesłać listownie na adres:

Prokuratura Regionalna w Łodzi
90 – 950 Łódź  ul. Piotrkowska 151.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 10:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

5. Szczegółowy opis zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

 
 

Zastępca   

Prokuratora Regionalnego

Bogumiła Tarkowska

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie 

2. SIWZ 

3. Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

4. Załącznik nr 2 formularz cenowy 

5.

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-08 12:26:44
Osoba aktualizująca: Administrator